Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AKTUÁLNĚOznámení o uzavření provozovny insolvenčního správce - Ostrava


Insolvenční správce oznamuje, že dne 20. 02. 2019 bude z technických důvodů uzavřena provozovna Koperníkova 1215/4, Ostrava, PSČ 700 30.Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důležité upozorněníKancelář insolvenčních správců upozorňuje zájemce o odkup majetku z majetkových podstat dlužníků, že nespolupracuje s internetovými stránkami www.extrh.cz.

 

Inzerci na těchto stránkách nemůže insolvenční správce ovlivnit, neboť ji nezadává.

 

Aktuální inzerci naleznete pouze na stránkách správce www.insolvencni-spravce.com, příp. www.burzaspravcu.cz.Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna úředních hodin v Plzni


Dne 13. 12. 2018 dochází ke změně úředních hodin na provozovně v Plzni, Divadelní, 2728/3a, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00.


Úřední hodiny budou od 7:30 – 13:30.


Děkujeme za pochopeníTým Společné kanceláře insolvenčních správců
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přehled příjmů, včetně výplatních pásek


Vážení dlužníci, prosím nezapomeňte dodat přehled příjmů, včetně výplatních pásek. Kanceláři insolvenčního správce stačí elektronicky na platby@insolvencni-spravce.com!


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna čísel majetkových podstat


Vážení, vzhledem k ukončení spolupráce s Raiffeisen Bank, a.s., která se rozhodla nadále neposkytovat služby insolvenčním správcům dochází postupně ke změnám čísel účtů majetkových podstat. Změna je vždy zaevidována do spisu v insolvenčním rejstříku!! V případě dotazů se obracejte na platební oddělení kanceláře IS: platby@insolvencni-spravce.com.


 Tým Společné kanceláře insolvenčních správců


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GDPRSpolečnost DV insolvence, v.o.s. je připravena na zavedení směrnice GDPR. Dlužníci ani jiné procesní subjekty nemusí mít obavy, že bychom nesplňovali směrnicí předvídané povinnosti.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzdělávání


Zaměstnanci kanceláře dále prohlubují své znalosti, aby naše práce byla poskytována kvalitně, odborně a vždy s důrazem nejlepšího řešení pro uživatele.Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stáž


Zájemcům z řad studentů právnických fakult umožňujeme stáž v naší kanceláři. Vedoucí partneři vedou bakalářské a diplomové práce. Více informací na: hhorova@insolvencni-spravce.comTým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracování insolvenčních návrhů


Naše kancelář insolvenční návrhy dlužníkům nezpracovává, v případě zájmu je možné se obrátit na naše spolupracující advokátní kanceláře – zmayerova@egidas.com; mhora@akhorova.com.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daňové bonusy


Vážení dlužníci, kancelář insolvenčních správců vás upozorňuje na povinnost vydat daňový bonus do majetkové podstaty. Nejjednodušší postup je uvést na žádost finančního úřadu přímo účet majetkové podstaty a vyrozumět správce o tomto nároku.

 

Dlužníkem přijaté plnění z titulu daňového bonusu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je mimořádným příjmem předvídaným v § 412 odst. 1 písm. b) IZ.

Daňový bonus je nástrojem daňové optimalizace a nelze jej chápat jako „dávku“ státu určenou k výživě dítěte. Tento názor je potvrzen rozhodnutími vyšších soudu – viz. např. 1VSPH 241/2013-B-50.

V případě, že dlužník nevydá daňový bonus jako mimořádný příjem, tak se jedná o porušení podmínek schváleného oddlužení a bude mu správcem resp. soudem poskytnuta náhradní lhůta k vydání těchto prostředků do majetkové podstaty.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o posunu ve výplatách výživného

V novele insolvenčního zákona, která platí od 1.7.2017 je nově uložena povinnost správci deponovat šestinásobek odměny a nákladů řízení, a to pro případ, že oddlužení bude zastaveno pro neplnění povinností dlužníka. Tato povinnost platí i pro dříve běžící řízení. Proto u části dlužníků dochází k posunu výplaty výživného, protože podle zákona je správce povinen hradit výživné až po celkové deponaci zálohy nově určené zákonem. Nejedná se o žádné pochybení správce ani zavinění dlužníka. O výživné se nepřichází, ale jeho výplata se posouvá v čase. Po tuto dobu není plněno ani nezajištěným věřitelům.

Tým Společné kanceláře insolvenčních správců

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky