1/2 nemovitosti - Tři sekery

DRAŽBA 1/2 SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI V K. – TŘI SEKERY

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na souboru věcí nemovitých:

– pozemek p.č. St. 258 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 139 m2
Součástí je stavba: Tři Sekery, č.p.110, byt. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 258

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Cheb, pro obec Tři Sekery a k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu, na LV č. 365.

Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené nemovitosti v rozsahu, v jakém je navrhovatel byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.

Jde o spoluvlastnický podíl na bytovém domě, který představuje nevymezenou bytovou jednotku 3+1, ve třetím nadzemním podlaží domu.
Dispoziční řešení bytu – předsíň 6,05 m2, sklad 1,70 m2, WC 2,80 m2, koupelna 3,50 m2, pokoj 12,20 m2, ložnice 30,40 m2, obývací pokoj 27,15 m2, kuchyně 10,50 m2. Podlahová plocha bytu činí celkem 94,30 m2. V kuchyni je kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči.

K bytu je možné jako příslušenství užívat garáž, která se nachází v přízemí domu a sklepní prostory v suterénu.

Dům je řadový, koncový objekt, má celkem 3 nadzemní podlaží. Je částečně podsklepen, nachází se zde půda, ale obytné podkroví není vybudované. Základy jsou betonové izolované, konstrukce je ze škvárobetonových tvárnic, tloušťka stěn je cca do 40 cm. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pozinkovaný plech a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítka je břízolitá a zateplení je částečné polystyrenem. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V, dům je připojený na vodovodní řad, veřejnou kanalizace a na zemní plyn. Topení je řešeno ústředně plynovým kotlem. Ohřev vody je řešen bojlerem.

Termín dražby je 18. 02. 2021 ve 09:50 hod.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.