Movitý majetek - Karel Kopecký

Předmětem prodeje je soubor movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Karla Kopeckého, sp. zn. KSPH 68 INS 22030 / 2019.

Zájemci, nechť se striktně drží podmínek výběrového řízení. Na emailové nabídky nebude brán zřetel.

Majetek je uskladněn na Kladně v bydlišti dlužníka. Prohlídky možné po předchozí domluvě.

Insolvenční správce je oprávněn výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit.

Pro bližší info: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 838 173