Movitý majetek - MF TRADE Praha, s.r.o.

Předmětem prodeje je soubor movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka MF Trade Praha s.r.o., sp. zn. MSPH 95 INS 5666/2019

Zájemci, nechť se striktně drží podmínek výběrového řízení. Na emailové nabídky nebude brán zřetel.

Majetek je uskladněn u dlužníka. Prohlídky možné po předchozí domluvě.

Insolvenční správce je oprávněn výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit.

Pro bližší info: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 838 173