Movitý majetek - Zdeněk Říha

Předmětem prodeje je soubor movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Říhy, sp. zn. KSPH 73 INS 9509/2018.

Zájemci, nechť se striktně drží podmínek výběrového řízení. Na emailové nabídky nebude brán zřetel.

Majetek je uskladněn v obci Vinec.

Prohlídky možné po předchozí domluvě.

Insolvenční správce je oprávněn výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit.

Pro bližší info: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 838 173