Obchodní podíl - Středočeská agenturní s.r.o.

OZNÁMENÍ O PRODEJI OBCHODNÍHO PODÍLU V OBCHODNÍ KORPORACI STŘEDOČESKÁ AGENTURNÍ, S.R.O.

Předmětem prodeje je 100% obchodní podíl ve společnosti Středočeská agenturní s.r.o., IČO 090 74 317. Insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSPH 68 INS 7025 / 2020.

Insolvenční soud vyslovil souhlas s prodejem na základě usnesení pod č.j. KSPH 68 INS 7025 / 2020-B-16.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.

Zájemci nechť postupují přesně podle podmínek výběrového řízení, jenž jsou v příloze této inzerce, na emailové nabídky nebude brán zřetel!!!