Osobní automobil Ford Mondeo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRODEJ OSOBNÍHO VOZIDLA A PŘÍVĚSU

Předmětem prodeje je movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Pavla Radvanovská, sp. zn. KSBR 33 INS 4559/2019.

Konkrétně se jedná o: osobní motorové vozidlo FORD MONDEO BA7, RZ: 1BU8016, VIN: WF0EXXGBBEBK60016.

Vozidlo je nepojízdné, neznámý nájezd km, vozidlo je ve špatném technickém stavu s propadlou technickou kontrolou.

Insolvenční soud vyslovil souhlas s prodejem na základě usnesení pod č.j. KSBR 33 INS 4559/2019-B-34.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.

Zájemci nechť se přesně drží podmínek výběrového řízení, které jsou k dispozici v následujícím odkazu