Osobní automobil Mercedes třídy R

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRODEJ OSOBNÍHO VOZIDLA MERCEDES

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. 2 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 12. 11. 2020 pod č.j. KSPH 67 INS 14397 / 2020-B-4, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o osobní automobil tovární značky Mercedes Benz, třídy R, 280 CDi, 4M, VIN: WDC2510201A053912, rok výroby 2007, stav tachometru 229 424 km.

Vozidlo je nezpůsobilé jízdy na pozemních komunikacích z důvodu neplatné technické kontroly, dále insolvenční správce zjistil závadu na ruční brzdě spočívající v utrženém madlu, které umožňuje odbrzdění přímo z vozidla. Vozidlo lze odbrzdit pouze manuálně.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Lhůta pro podávání nabídek je do 01. 03. 2021.

Jedná se o zajištěný majetek, veškeré nabídky podléhají schválení zajištěného věřitele MONETA Auto, s.r.o., IČ: 60112743, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, 140 28.

Majetek je uskladněn v Ronově nad Doubravou.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.