OSOBNÍ AUTOMOBILY ŠKODA PRAKTIK + MERCEDES-BENZ G 400 CDI

Předmětem prodeje je:

  • položka č. II – 2 soupisu majetkové podstaty ŠKODA PRAKTIK, RZ: 5L6 2287, VIN: TMBTFC5J495027488, barva: bílá, rok výroby: 2010
  • položka č. II – 3 soupisu majetkové podstaty MERCEDES-BENZ G 400 CDI, RZ: 7A3 9999, VIN: WDB4633331X145102, barva: světle šedá metal, rok uvedení do provozu 2003

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 01. 03. 2023 č.j. KSLB 76 INS 11625 / 2022-B-19, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 17.  04.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com. Majetek je uskladněn ve Velkém Grunově, Liberecký kraj.