Pohledávka - Elektro Brno a.s.

OZNÁMENÍ O PRODEJI POHLEDÁVKY Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ELEKTRO BRNO, A.S.

Předmětem prodeje je pohledávka za společností Vojenské stavby CZ a.s., IČO 25684965, sídlem Sokolovská 278, 180 44, Praha 9, o nominální hodnotě 1.961.057,70 Kč, přihlášená do konkursního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 99 K 45/2000 (položka č. 209 soupisu majetkové podstaty).

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 01. 2021 pod č.j. MSPH 60 INS 23884/2013-B-125 insolvenční soud stanovil podmínky prodeje.

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 01. 2021 pod č.j. MSPH 60 INS 23884/2013-B-125 je přílohou této inzerce.

Lhůta pro podávání nabídek je do 15. 02. 2021.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.