Pozemek, Koldín - Pardubický kraj

OZNÁMENÍ O PRODEJI POZEMKU – KOLDÍN, PARDUBICKÝ KRAJ

Předmětem prodeje jsou:

  • pozemky parc. č. 3139 a 3140 v katastrálním území Koldín, obec Koldín, orná půda, vše zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 509.

Znalecký posudek přiložen v příloze této inzerce.

Lhůta pro podávání nabídek je do 01. 03. 2021.

Nabídka podléhá souhlasu zajištěného věřitele a insolvenční správce si vyhrazuje právo veškeré nabídky odmítnout.

Bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.