Pozemek v k.ú. Košťany - Květoslava Pokorná

Předmětem prodeje je pozemek o výměře 45 m2, ostatní plocha, LV č. 902, k.ú. a obec Košťany, Ústecký kraj, z majetkové podstaty dlužníka Květoslava Pokorná, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSUL 74 INS 14996/2019.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Pozemek se nachází v obci Košťany nedaleko Teplic.