PRODEJ MOTOROVÝCH VOZIDEL VW SHARAN A CITROEN XSARA PICASSO

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkami č. II – 1 a II. – 2 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 12. 10. 2022 pod č. j. KSUL 74 INS 9278 / 2022-B-7, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

  • FORD GALAXY, SPZ: 7U7 7952, VIN: WF0GXXPSWGVE28966, barva: modrá-metal, první evidence vozidla: 1998
  • CITROEN XSARA PICASSO 1.8l 16V, SPZ: 1 UF 3133, VIN: VF7CH6FZC39928548, barva: šedá, první registrace vozidla: 2005

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 12. 2022 č.j. KSUL 74 INS 9278 / 2022-B-13, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 06.  02.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.