Prodej obchodních podílů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRODEJ OBCHODNÍCH PODÍLŮ

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkami č. 2 – 5 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 27. 08. 2020 pod č.j. KSPH 68 INS 7025 / 2020-B-6, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

·100% obchodní podíl ve společnosti Středočeská agenturní s.r.o., IČO 090 74 317
·100% obchodní podíl ve společnosti Moraceta s.r.o., IČO 089 19 496
·100% obchodní podíl ve společnosti TRACHEO s.r.o., IČO 071 89 516
·100% obchodní podíl ve společnosti První Ostravská stavební s.r.o., IČO 087 46 699,

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 15. 03. 2021.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.