Prodej obchodních podílů

Předmětem prodeje je:

  • obchodní podíl 50% ve společností Salamander Syndicate,s.r.o., IČO: 24197211, se sídlem Mánesova 1027/37,120 00 Praha 2
  • obchodní podíl 33% ve společností Wildcat films s.r.o., IČO: 26200414, se sídlem Mánesova 1027/37,120 00 Praha 2
  • obchodní podíl 100% ve společností MANGOLAND s.r.o., IČO: 24256013, se sídlem Na Folimance 2155/15,120 00 Praha 2

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. 01. 2023, č.j. KSPH 66 INS 6557 / 2022-B-8, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 07.  03.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.