Prodej obchodního podílu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRODEJ OBCHODNÍHO PODÍL

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. 2  soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 27. 08. 2020 pod č.j. KSPH 68 INS 7025 / 2020-B-6, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

·100% obchodní podíl ve společnosti Středočeská agenturní s.r.o., IČO 090 74 317

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 30. 04. 2021.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.