PRODEJ OBCHODNÍHO PODÍLU VE VÝŠI 100% VE SPOLEČNOSTI 2TMOTORS, S.R.O.

Předmětem prodeje je:

  • obchodní podíl 100% ve společnosti 2Tmotors, s.r.o., IČO 06624782, sídlem Malíč 96, 412 01 Malíč

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 04. 2023 č.j. KSUL 69 INS 1881 / 2022-B-22, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 31.  05.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.