PRODEJ OBCHODNÍHO PODÍLU VE VÝŠI 100% VE SPOLEČNOSTI AUTODOPRAVA JM S.R.O.

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. V – 2 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 02. 08. 2022 pod č.j. MSPH 93 INS 3223 / 2022-B-7, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

  • 100% obchodní podíl ve společnosti Autodoprava JM s.r.o., IČO: 29150973, sídlem Písková 16/21, 143 00 Praha 4.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2022, č.j. MSPH 93 INS 3223 / 2022-B-16, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 30. 11. 2022.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.