PRODEJ OBCHODNÍHO PODÍLU VE VÝŠI 100% VE SPOLEČNOSTI POCTIVÉ DOMY S.R.O.

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. V – 3 soupisu majetkové podstaty POCTIVÉ DOMY s.r.o., IČO: 03925811, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 01. 2023 č.j. KSOS 39 INS 3380 / 2022-B-11, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 20.  02.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.