PRODEJ OBCHODNÍHO PODÍLU VE VÝŠI 100% VE SPOLEČNOSTI PRAŽÁK TRANSPORT S.R.O.

Předmětem prodeje je Obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti Pražák Transport s.r.o., IČO 27423778, sídlem Dr. Milady Horákové 128, 460 06 Liberec VII – Horní Růžodol; soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 27. června 2022 (dokument na č.l. B-4).

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 14. 11. 2022 č.j. KSLB 57 INS 4718 / 2022-B-11, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 19. 12. 2022.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.