PRODEJ OSOBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA VOLVO V70

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. II – 5 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 12. 02. 2021 pod č.j. MSPH 79 INS 17889 / 2020-B-6, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

· Osobní automobil Volvo V70 kombi Diesel 07, VIN: YV1BW714081015972, rok uvedení do provozu 2007, vozidlo není způsobilé jízdy na pozemních komunikací, nemá platnou technickou kontrolu.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 29. 09. 2021.

Termín prohlídky (vozidlo uskladněno v Praze) po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.