PRODEJ PLECHOVEK A OCHRANNÉ ZNÁMKY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRODEJ PLECHOVEK A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkami č. II – 7 a V – I soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 25. 04. 2022 pod č.j. KSPH 67 INS 5459 / 2020-B-55, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

  • 7 552 kusů plechovek uskladněných na území Slovenska (položka č. II. 7),
  • Registrační ochranná známka slovní ALDRINKS (položka č. V. 1),

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 27. 04. 2022, č.j. KSPH 67 INS 5459/2020-B-58, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 11. 07. 2022.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.