Prodej pozemku a vodovodního řádu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU A VODOVODNÍHO ŘADU

Předmětem prodeje je:

  • položka č. 1 – Pozemek parc. č. 3482/37, o výměře 374 m2, orná půda, vše v k.ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, zapsáno do katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná na LV č. 3654.
  • položka č. 2 – Vodovodní řad PE 100 RC DN 50 nacházející se v obci Petřvald, okres Karviná, katastrální území Petřvald u Karviné, vodovodní řad se nachází na pozemku parc. č. 3482/50, 3482/80 a 3482/49.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Minimální nabízená cena byla stanovena znaleckým posudkem, který je v příloze této inzerce.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 31. 05. 2021.

Bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com