PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ A LASEROVÉHO PLOTRU NA GRAVÍROVÁNÍ

Předmětem prodeje je:

  • Šicí stroj Garudan GIC-2500-356
  • Laserový plotr – přístroj na laserové gravírování CO2 161, 160 x 100cm, 130 W Ruida EFR
  • Ramenový 3/4-nitný overlock, šicí stroj Garudan UH9304-243-M14

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 10. 2022 č.j. KSUL 63 INS 9279 / 2022-B-5, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 07.  04.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com. Majetek je uskladněn v Praze a částečně v Děčíně.