PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. KŘELOV

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/2 k nemovitosti, kterou je zemědělský pozemek o celkové rozloze 4.720 m2. pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. 

Jedná se o úrodnou půdu s vysokou bonitou.  Terén pozemku je rovinatý, až mírně svažitý. Spolu s okolními pozemky tvoří širší lán zemědělské půdy. 

Dle LPIS je pozemek obhospodařován Zemědělským družstvem Unčovice.