PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI K.Ú. MORÁVKA

Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví úpadce se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:

  • parc.č. 2005/73 lesní pozemek o výměře 663 m2
  • parc.č. 2009/177 lesní pozemek o výměře 49948 m2
  • parc.č. 2027/2 ostatní plocha o výměře 4320 m2

Pozemky slouží k plnění funkcí lesa. Pozemek parc. č. 2005/73 o rozloze 663 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, v územním plánu jako les.Pozemek parc. č. 2009/177 o rozloze 49 948 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, v územním plánu jako les. Pozemek parc. č. 2027/2 o rozloze 4 320 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako neplodná půda, ostatní plocha, v územním plánu jako zeleň přírodního charakteru. Celková rozloha pozemků činí 54.931 m2. Složení lesa dle LHO zahrnuje smrk 97 %, buk 3 %, stáří 56 let, pozemky jsou bez oplocení. Pozemky jsou svažité. K pozemkům se lze dostat obtížně po nezpevněné obecní cestě