PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI PETROVICE U KARVINÉ

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. 8 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 28. 06. 2022 pod č.j. KSOS 39 INS 4728 / 2021-B-12, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

·spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitostech, zapsaných na LV 255 pro katastrální území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, vedené Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 31.  03.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.