PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI V K.Ú.PETŘÍKOV U VELKÝCH POPOVIC

Předmětem prodeje je:

  • položka č. I – 1 soupisu majetkové podstaty podíl 7/96 na nemovitostech zapsaných na LV 14 v k.ú. Petříkov u Velkých Popovic

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 06. 2023 č.j. KSPL 54 INS 18749 / 2022-B-10, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 02.  10.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.