PRODEJ VYBAVENÍ SKLADU, REGÁLŮ

Předmětem prodeje je:

  • Položka poř. č. 9152 – regál výška 3000 mm, 26 ks, šířka police 1300 mm, hloubka police 600 mm
  • Položka poř. č. 9153 – regál výška 5000 mm, 85 ks, šířka police 960 mm, hloubka police 600 mm

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 06. 09. 2023, č.j. MSPH 96 INS 3767 / 2023-B-32, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 02.  10.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.