PRODEJ ZAHRADNICTVÍ, ROSTLINY, HNOJIVA

Předmětem prodeje je:

  • položka č. II. – 1 soupisu majetkové podstaty – Hnojiva, Podrobnosti: Celkem 131 ks hnojiv různého druhu, 7 ks vápna
  • položka č. II. – 2 soupisu majetkové podstaty – Insekticidy, Podrobnosti: 135 ks insekticidů různého druhu
  • položka č. II. – 3 soupisu majetkové podstaty – Rostliny, Podrobnosti: Soubor rostlin – 11 ks ovoce, 48 ks habr, 24 ks svída / weigelia / růže, 24 ks jehličnany mix, 31 ks hibiscus, 56 ks hedera, 150 ks cypříšek + smaragd, 340 ks jalovec mix, 15 ks thuje mix, 6 ks tuja orientalis, 225 ks cypriš mix, 60 ks eunonymus, 40 ks pámelník, 20 ks potentilla, 11 ks Tamarix, 150 ks různé druhy mix, 35 ks ligustrum, 50 ks caryopteris, 95 ks ibišek, 115 ks tavolník mix, 312 ks mix keřů, 150 ks komule, 110 ks drobné ovoce, 13 ks hydrangea, 12 ks rakytník, 50 ks konifery volná půda, 16 ks ovocné rostliny volná půda, 500 ks ostatní rostliny mix

2.1Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 03. 2023 č.j. KSPL 29 INS 20187 / 2022-B-2, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 14.  04.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com. Majetek je uskladněn v Plzni.