Rodinný dům v k.ú. Předlice, Ústí nad Labem - Daniel Puc

Předmětem dražby je nemovitý z majetkové podstaty dlužníka Daniela Puce, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSUL 91 INS 17382/2018.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.
Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.