Spoluvlastnický podíl 1/2 na Garáži v Kutné hoře

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. 2 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 16. 08. 2021 pod č. j. KSPH 81 INS 7810 / 2021-B-5, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

  • Spoluvlastnický podíl dlužnice o velikosti ½ na pozemku parc. č. 2556/94, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.ev., v obci Kutná Hora, okres Kutná Hora, katastrální území Kutná Hora, to vše zapsáno na LV č. 3190.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 30. 11. 2021.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.