Spoluvlastnický podíl na garáži v obci Smržovka

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na garáži v k.ú. Smržovka. Insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSLB 57 INS 28723/2019.

Konkrétně se jedná o:

podíl id. 1/2 na nemovitosti pozemek parc. č. 3431/2 o výměře 41 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e. garáž, zapsaný na LV 2159 pro obec a k. ú. Smržovka, vedený KÚ Libereckého kraje, KP Jablonec n. Nisou

Insolvenční soud vyslovil souhlas s prodejem na základě usnesení pod č.j. KSLB 57 INS 28723/2019-B-17.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.