Spoluvlastnický podíl na nemovitostech v obci Dolany

OZNÁMENÍ O PRODEJI SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI 1/2 NA NEMOVITOSTECH V K.Ú. DOLANY, PARDUBICKÝ KRAJ

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/2 na níže uvedených nemovitých věcech:

  • nemovité věci v katastrálním území Dolany u Pardubic, obec Dolany, a to pozemek označený jako stavební parcela parc. č. St. 64, na němž stojí stavba č.p. 62 – rod. dům, v části obce Dolany, která je jeho součástí a dále pozemky označené jako pozemkové parcely parc. č. 124/5, parc. č. 623/4, parc. č. 623/5, parc. č. 623/14, parc. č. 1163, parc. č. 1165, parc. č. 1166 a parc. č. 1278, včetně všech součástí a příslušenství, zejména trvalých porostů a venkovních úprav,
  • spoluvlastnický podíl o velikosti 28/336 na nemovitých věcech v katastrálním území Dolany u Pardubic, obec Dolany, a to na pozemcích označených jako pozemkové parcely parc. č. 620/5, parc. č. 1340, parc. č. 1371, parc. č. 1522, včetně všech součástí a příslušenství, zejména trvalých porostů a venkovních úprav

Lhůta pro podávání nabídek je do 01. 02. 2021.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.