Vybavení dílny - Petr Růžička

Předmětem prodeje je movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Petra Růžičky, sp. zn. KSOL 16 INS 20587/2019.

Konkrétně se jedná o:

3 – otočný stůl
4 – Pásová pila Opti
5 – čerpadlo chlazení D3
6 – Notebook HP 250 Gb, i3.4 GB
7 – pracovní stůl s kontejnerem
8 – hrotová bruska BUA 25/1000
9 – hrotový soustruh SU 50A/2000
10 – hrotový soustruh SV18R/1000
11 – konzolová frézka FA4V
12 – konzolová fŕezka FB32U
13 – pneumatický závitořez R200
14 – pásová pila OPTI S 300 V6
15 – elektrická ohýbačka typ 060
16 – řadová vrtačka

Insolvenční soud vyslovil souhlas s prodejem na základě usnesení pod č.j. KSOL 16 INS 20587/2019-B-27.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.

Zájemci nechť se přesně drží podmínek výběrového řízení, které jsou přílohou této inzerce!