Vybavení květinářství + pohledávky

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkami č. II. 1 až II. 32, č. II. 35 až II. 37, II. 41 až II. 42 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 19. 01. 2022 pod č.j. KSOL 16 INS 15496 / 2021-B-8, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

Konkrétně se jedná o:

·položka č. II – 1 soupisu majetkové podstaty – Chladírenský box
·položka č. II – 2 soupisu majetkové podstaty – Balící papír 10 kg
·položka č. II – 3 soupisu majetkové podstaty – Vic. miska malá eden 5160
·položka č. II – 4 soupisu majetkové podstaty – Vic. miska střední eden 5161
·položka č. II – 5 soupisu majetkové podstaty – Výživa FloraLife 300/5 kg
·položka č. II – 6 soupisu majetkové podstaty – Výživa FloraLife Clear 300/2 kg
·položka č. II – 7 soupisu majetkové podstaty – Vic. HEART 63 CM ON POLYBASE ON STAND
·položka č. II – 8 soupisu majetkové podstaty – Vic. HEART OPEN 63 CM ON POLYBASE ON STAND
·položka č. II – 9 soupisu majetkové podstaty – Oasis auto corso přís. kostka
·položka č. II – 10 soupisu majetkové podstaty – Rafia žl. síťka 400 m
·položka č. II – 11 soupisu majetkové podstaty – Rafia synt. svazovací ITÁLIE 200m
·položka č. II – 12 soupisu majetkové podstaty – Spray Barva
·položka č. II – 13 soupisu majetkové podstaty – Spray FloraLige 750 ml lesk
·položka č. II – 14 soupisu majetkové podstaty – Trny cymbid.30 cm – 100 ks
·položka č. II – 15 soupisu majetkové podstaty – Oasis floralife quick dip 1l
·položka č. II – 16 soupisu majetkové podstaty – Oasis srdce 63cm prázdné s nožkou
·položka č. II – 17 soupisu majetkové podstaty – Oasis srdce 50cm plné
·položka č. II – 18 soupisu majetkové podstaty – Oasis srdce 30cm přísav 5015
·položka č. II – 19 soupisu majetkové podstaty – Oasis srdce 37-40cm prázdné
·položka č. II – 20 soupisu majetkové podstaty – Oasis srdce 52cm poly.prázdné
·položka č. II – 21 soupisu majetkové podstaty – Klip svatební
·položka č. II – 22 soupisu majetkové podstaty – Nůž floristický
·položka č. II – 23 soupisu majetkové podstaty – Nůžky zahradnické červené
·položka č. II – 24 soupisu majetkové podstaty – Oasis Aranž.věnec 40cm
·položka č. II – 25 soupisu majetkové podstaty – Oasis lepidlo tuba 50 ml
·položka č. II – 26 soupisu majetkové podstaty – Oasis floralife finishing
·položka č. II – 27 soupisu majetkové podstaty – Vic. Floret podložka Velká
·položka č. II – 28 soupisu majetkové podstaty – Vic. HEART 52 CM ON POLYSTERENE BASE
·položka č. II – 29 soupisu majetkové podstaty – Vic. HEART OPEN 52 CM ON POLYBASE
·položka č. II – 30 soupisu majetkové podstaty – Bell fleur, FloraLife výživa 3,5 g
·položka č. II – 31 soupisu majetkové podstaty – Drát 0.8 až 1.5 – 1kg
·položka č. II – 32 soupisu majetkové podstaty – Hnojivo Klasik 50 ml
·položka č. II – 33 soupisu majetkové podstaty – Os. automobil Land Rover Gaydon
·položka č. II – 34 soupisu majetkové podstaty – Os. automobil Volkswagen Passat Variant Kombi
·položka č. II – 35 soupisu majetkové podstaty – Eden florex šedý
·položka č. II – 36 soupisu majetkové podstaty – Vic. podložka Malá 1020
·položka č. II – 37 soupisu majetkové podstaty – Vic. podložka Střední 1021

Dále byly do soupisu majetkové podstaty sepsány:

·položka č. II – 41 soupisu majetkové podstaty – Pohledávka za p. Martinem Mackem dle uznání dluhu ze dne 01. 12. 2020
·položka č. II – 42 soupisu majetkové podstaty – Pohledávka za p. Martinem Mackem dle uznání dluhu ze dne 15. 02. 2021 a dle vystavené směnky vlastní s doložkou “bez protestu“ ze dne 15. 02. 2021

2.1Usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 25. 04. 2022 č.j. KSOL 16 INS 15496 / 2021-B22, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Dle usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 25. 04. 2022, č.j. KSOL 16 INS 15496 / 2021-B22, položky č. II. 1 až II. 32, č. II. 35 až II. 37 budou nabízeny ke zpeněžení za 2/3 obvyklé kupní ceny, nejvyšší nabídce s úhradou kupní ceny nejpozději při uzavření kupní smlouvy, tj. za částku minimálně 210 997, 44 Kč.

Pohledávky pod položkami č. II. 41 až II. 42 budou nabízeny ke zpeněžení bez určení minimální ceny za jejich postoupení, nejvyšší nabídce s úhradou ceny za postoupení pohledávky, nejpozději při uzavření kupní smlouvy

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 20. 06. 2022.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.