Zámek Bezno

DRAŽBA ZÁMKU BEZNO – 1. 12. 2020

Předmětem prodeje je areál Zámku Bezno na Mladoboleslavsku z majetkové podstaty dlužníka ZÁMEK BEZNO, s.r.o. sp. zn. KSPH 75 INS 11124/2018.

Nemovitost je zpeněžována prostřednictvím Mgr. Ondřeje Svobody, soudního exekutora, dražební vyhláška je přílohou této inzerce.

Movité věci na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 838 173

Termín prohlídky je 16. 11. 2020 od 14:00 do 15:00 hod.