Zásoby chmele

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. II – 16 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 5. 10. 2022 pod č.j. KSUL 70 INS 4242 / 2022-B-12, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

  • zásoby chmele uskladněné v obci Chlumčany u Loun 

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 10. 2022 č.j. KSUL 70 INS 4242 / 2022-B-20, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 16.  01.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.