Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - MOVITÉ VĚCI

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Oznámení o prodeji movitého majetku z MP dlužnice Jany Sallerové - výběrové řízení
                   
Předmětem prodeje je movitý majetek položky č. II 1 až II. 40 soupisu majetkové podstaty – viz příloha.

Předmět prodeje je prodávaný ve stavu, jak stojí a leží.

Prohlídky majetku dne 25. 02. 2019 – 10:00 a 25. 03. 2019 – 10:00 pouze po předchozím telefonickém objednání.

Podmínky výběrového řízení v příloze inzerátu, na nabídky, které nebudou splňovat podmínky VŘ nebude brán zřetel!!

Majetek je uskladněn u dlužníka.

Náklady spojené s odvozem hradí kupující.

V případě zájmu o prohlídku majetku kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji majetku z MP dlužníka Ing. Romana Rajsnera
                   
Předmětem prodeje je movitý majetek položky č. 104 - 109 soupisu majetkové podstaty - viz příloha.

Konkrétně se jedná o:

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2218/1 – orná půda  v k.ú. a obci Jaroměřice, zapsaném na LV č. 1180 vedeném Katastrálním  úřadem pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Svitavy,
• spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku p.č.st. 254 –  zastavění plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 9 – rodinná  rekreace, a na pozemku p.č. 241/95 – trvalý travní porost, vše v k.ú. a  obci Úsobrno, zapsané na LV č. 109 vedeném Katastrálním úřadem pro  Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice,
• spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na bytové jednotce č. 461/12  nacházející se v budově č.p. 459, 460, 461 – bytový dům stojící na  pozemku p.č. 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, v k.ú. Medlánky v  obci Brno, zapsané na LV č. 4073, včetně podílu ve výši id. ½ z id.  5610/316843 na společných částech výše uvedeného domu a pozemcích p.č.  666/156, p.č. 666/160, p.č. 666/19, p.č. 666/200, p.č. 666/201, p.č.  1738, p.č. 1739, p.č. 1740, p.č. 1741, p.č. 1742, p.č. 1743, p.č. 1744,  p.č. 1751/24, p.č. 1751/25 spojeným s vlastnictvím bytu č. 461/12 a  podíl ve výši id. ½ z id. 5610/316843 na pozemcích p.č. 666/149, p.č.  666/151, vše v k.ú. Medlánky v obci Brno, zapsané na LV č. 4033, 4073,  4204 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální  pracoviště Brno-město,
• spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na osobním automobilu zn. OPEL  CORSA, RZ 8B70735, VIN – WOLOSDL68D4093104, vedeném na jméno Ing.  Václava Rajsnera,
• spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 ke vkladu na vkladní knížce č. 2351776280/0800,
vedeném na jméno Irena Rajsnerová, nar. 26.10.1935, zůstavitelky, u  České spořitelny, a.s., IČO 45244782, Praha, Olbrachtova 1929/62,
• spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 ke vkladu na vkladní knížce č.  1413321210/0800, vedeném na jméno Irena Rajsnerová, nar. 26.10.1935,  zůstavitelky, u České spořitelny, a.s., IČO 45244782, Praha, Olbrachtova  1929/62.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Ing. Romana Rajsnera
                   
Předmětem prodeje je movitý majetek položky č. 48 - 89 soupisu majetkové podstaty - viz příloha.

Majetek je uskladněn u dlužníka v obci Moravská Třebová.

Náklady spojené s odvozem hradí kupující.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky