Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - OSTATNÍ

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Výběrové řízení - doménové jméno
www.dvere.cz


Předmětem prodeje je doménové jméno www.dvere.cz z majetkové podstaty  dlužníka RÖHRL, s.r.o., insolvenční řízení vedené v insolvenčním  rejstříku pod spisovou značkou KSUL 77 INS 34023 / 2013.

Podmínky výběrového řízení v příloze tohoto sdělení.

                                   

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji pohledávky z majetkové podstaty dlužníka DIOSS TRADING, s.r.o.


Předmětem prodeje je pohledávka za Ing. Miroslavem Vyhnálkem, CSc., z  titulu práva na náhradu škody na konkurzní podstatě ve výši 7 651 146,32  Kč.

Soupis konkurzní podstaty a usnesení o prodeji mimo dražbu jsou přiloženy v příloze tohoto oznámení.
                                   

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Pavla Bartoše


Předmětem prodeje jsou pohledávky z majetkové podstaty dlužníka Pavla Bartoše, soupis pohledávek v příloze tohoto inzerátu.
                                   

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky