Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - OSTATNÍ

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Oznámení o prodeji pohledávky z majetkové podstaty dlužníka Mochovské mrazírny, a.s., v likvidaci
                   
Předmětem prodeje je pohledávka z majetkové podstaty dlužníka Mochovské mrazírny, a.s., v likvidaci.

Jedná se o pohledávku za dlužníkem ARDO IMMO CZ, s.r.o. v likvidaci, IČ: 27251853, se sídlem Mochov 70, PSČ 250 87, ve výši 3 788 751,- Kč bez příslušenství. Pohledávka byla přiznána Rozsudkem OS Praha – východ ze dne 06. 11. 2014, č.j. 4 C 616/2013-70 a potvrzena rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2015, č.j. 21 Co 377/2015-116.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji pohledávek z majetkové podstaty dlužníka PRIMA Karlovy Vary, spol. s r.o.
                   
Předmětem prodeje jsou pohledávky z majetkové podstaty dlužníka PRIMA Karlovy Vary, spol. s r.o., insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPL 52 INS 6727 / 2013.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky