Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - NEMOVITOSTI

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Oznámení o prodeji nemovitého majetku - Polánka, Chloumek - podíl 1/2

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti (viz příloha) z majetkové podstaty dlužníka Marie Kopecké, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSHK 35 INS 10215/2016.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Lukáše Berana - Sloupno nad Cidlinou
                          
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitosti z  majetkové podstaty dlužníka Lukáše Berana, insolvenční řízení vedené v  insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou MSPH 88 INS 6698/2016.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitého majetku - podíl 1/2

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka Marie Kopecká, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSHK 35 INS 10215 / 2016.

Konkrétně se jedná o:

Položka č. 3 - Spoluvlastnický podíl ve výši ½ a to: pozemek č. 436/2 - lesní pozemek, pozemek č. 436/3 - lesní pozemek a pozemek č. 436/4 - lesní pozemek, nyní zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 248 (ke dni uzavřené kupní smlouvy na LV č. 57) pro katastrální území Polánka, obec Krásné, okres Chrudim, u Katastrálního úřadu pro Královohradecký kraj, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Položka č. 4 - Spoluvlastnický podíl ve výši ½  a to: pozemek č. 1067 - lesní pozemek, pozemek č. 1068 - vodní plocha, pozemku č. 1069 - trvalý travní porost a pozemku č. 1088 - orná půda zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 194 pro katastrální území Chloumek, obec Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod, u Katastrálního úřadu pro Královohradecký kraj, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@akhorova.com, tel: 607 838 173, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitého majetku - Hořovičky, okres Rakovník
                          
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníka Desideria Invest, SE, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou MSPH 91 INS 17469 / 2017.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu id. 2/25 z majetkové podstaty dlužnice Brigity Kepertové, Cerekvice nad Loučnou
                          
Předmětem prodeje je prodej nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 57 pro obec a katastrální území Cerekvice nad Loučnou, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, konkrétně:

- podílu o velikosti 2/25 na stavební parcele č. 153 o výměře 540 m² (zastavěná plocha
a nádvoří), jejíž součástí je stavba č. p. 153,
- podílu o velikosti 2/25 na pozemkové parcele č. 96/13 o výměře 78 m², z majetkové podstaty dlužnice Brigity Kepertové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPA 44 INS 21898/2014.

Adresa nemovitosti: Cerekvice nad Loučnou 123.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitého majetku - Praha 5 - Zličín

Správkyně pozůstalosti zůstavitele Pavla Procházky, posledně trvale  bytem Praha 5 - Zličín, Tvrdonická 481/4, nabízí k prodeji bytovou  jednotku na adrese Tvrdonická 481/4, Praha 5 - Zličín.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA NEBYLA STANOVENA. PRODEJ SE USKUTEČNÍ NEJVYŠŠÍ  NABÍDCE ZA PODMÍNKY ÚHRADY KUPNÍ CENY V PLNÉ VÝŠI PŘED PODPISEM KUPNÍ  SMLOUVY.

S ohledem na předpokládaný velký zájem o tuto nemovitost není možná  individuální prohlídka nemovitosti. Zájemci o prohlídku nechť se dostaví  v těchto termínech:

Středa 19. 12. 2018 - 8:00 hod

Čtvrtek 27. 12. 2018 - 9:00 hod

Úterý 8. 1. 2019 - 8:00 hod

Prohlídka je možná jen POUZE po předchozím telefonickém objednání.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@akhorova.com, tel: 607 838 173, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Lukáše Berana
                          
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl  ve výši 1/2 na nemovitosti z  majetkové podstaty dlužníka Lukáše Berana, insolvenční řízení vedené v  insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou MSPH 88 INS 6698/2016.

Znalecký posudek:Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Martiny Reissingerové
                          
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníka Martiny Reissingerové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSCB 28 INS 18997 / 2017.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužnice Lenky Malé
                          
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl na nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Lenky Malé, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSHK 40 19353/2016.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827, 607 050 462.


Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky