Aktuality

Důležitá sdělení 

12.5.2020

Obnovení provozu na provozovnách

Od 18.5. fungujeme na všech provozovnách v úředních hodinách. Veškeré hygienické podmínky jsou zajištěny. Dovolujeme si zdvořile požádat, abyste se před návštěvou provozovny objednávali na e-mailu, který naleznete u konkrétní provozovny v sekci kontakty, abyste měli jistotu, že nebudete muset čekat před provozovonu. Stále vás však prosíme, abyste upřednostnili spíše telefonický nebo e-mailové kontakt.

Pro kontakt s IS využívejte primárně linky:

  • oddlužení - 241 010 818,
  • konkurs 241 010 827.

Provoz linek Po - Pá 9:00 - 16:00.

Pro urychlení Vaší žádosti, prosím, používejte především emailové adresy: oddluzeni@insolvencni-spravce.com, konkurs@insolvencni-spravce.com. Na Vaše dotazy se budeme snažit odpovědět v co nejkratší možné době.

Děkujeme za pochopení.

24.4.2020

Daňové bonusy

V souvislosti s přijetím zákona č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který nabyl účinnosti dne 24.4.2020 dochází ke změně občanského soudního řádu tak, že mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí nově náleží i daňové bonusy. Daňové bonusy tak v oddlužení nově náleží dlužníkům a nedochází k jejich rozdělení mezi nezajištěné věřitele. 

24.3.2020

Výzva dlužníkům v souvislosti s Opatřeními vlády ČR

Vážení dlužníci,

pokud se Vás dotýkají omezení, která byla přijata Vašimi zaměstnavateli v souvislosti s omezením provozu podniků Vašich zaměstnavatelů v důsledku Opatření vlády ČR nebo Opatření MZČR a v současné době jste v tzv. dočasné nezaměstnanosti, tak nás prosím informujte – postačí e-mailem na adresu oddluzeni@insolvencni-spravce.com.  Je nezbytné doručit (opětovně postačí e-mailem zaslat scan) veškeré listiny, které Vám zaměstnavatel zaslal a zejména, které jste podepsali!! V případě, že s Vámi byl ukončen pracovní poměr, neboť jste pracovali jako dočasné přidělení zaměstnanci agenturami práce, tak je nutné se v co nejkratší době přihlásit na Úřad práce a zaslat nám veškeré podklady, kterými tento stav doložíte.

NEZASÍLEJTE PROSÍM ŽÁDOSTI O ODKLAD SPLÁTEK, POKUD VAŠE ODDLUŽENÍ BYLO SCHVÁLENO DO 1.6.2019. Zákon zatím pro tento případ nemá tuto možnost, ale bedlivě sledujeme legislativní proces a o případných změnách a možnostech Vás budeme informovat prostřednictvím našich stránek www.insolvencni-spravce.com a sociálních sítí.

DLUŽNÍCI – OSVČ

Pokud v souvislosti s Opatřením vlády nebo Opatřením MZČR došlo k výpadku Vašich příjmů, tak nás prosím informujte - postačí e-mailem na adresu oddluzeni@insolvencni-spravce.com.

V souvislosti s mimořádným stavem, který je v ČR v důsledku pandemie Coronaviru, tak budete mít možnost požádat, pokud platíte minimální zálohy, Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu o odpuštění záloh za období 3/2020 až 8/2020, kdy za toto období za Vás pojištění uhradí stát. Více informací naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada

Prosím nepodceňte nutnost o toto požádat příslušné instituce! Nejedná se o automatický nárok, ale musíte podat žádost, kterou zdůvodníte a prokážete souvislost s opatřeními v důsledku Coronaviru – např. uzavření provozoven kadeřnictví, pedikúra, restaurace atp. Využijte této možnosti, pokud nemáte prostředky k hrazení těchto zákonem předepsaných dávek, abyste předešli vzniku pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených (§168 a §169 IZ).

 V případě, že pečujete o nezletilé dítě, tak Vám nově vznikl nárok na ošetřovné!! Více informací naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

ZAMĚSTNAVATEL – DOČASNÁ NEZAMĚSTNANOST

Pokud se Vás dotýká tzv. dočasná nezaměstnanost, tak upozorňujeme na možnost podpory v rámci programu MSPV – ANTIVIRUS. Více se informujte u svého zaměstnavatele. Současná opatření jsou překážkou na straně zaměstnavatele, proto Vás důrazně upozorňujeme, abyste velmi rozvážně přemýšleli, než podepíšete zaměstnavatelům jakékoliv listiny. Uvědomte si, že pokud ukončíte pracovní poměr dohodou, a bohužel již řada z našich dlužníků, tak učinila, tak v případě, že nebudete mít zajištění jiný pracovní poměr a budete se registrovat na Úřadu práce, tak Vám bude náležet podpora pouze ve výši 45% průměrné mzdy.

Pro případné dotazy jsme k dispozici na e-mailu oddluzeni@insolvencni-spravce.com. Právní dotazy můžete směrovat na e-mail hhorova@insolvencni-spravce.com.

Všem našim dlužníkům přejeme v této době zejména pevné zdraví a věříme, že společně vše zvládneme.

Sledujte naše stránky a sociální sítě.

13.3.2020

Opatření kvůli probíhající pandemii

Vážení dlužníci, vážení věřitelé, z důvodu aktuální situace v ČR a souvisejícími opatřeními vlády v rámci šíření koronaviru v tuzemsku, jsou uzavřeny všechny provozovny a sídlo insolvenčního správce do odvolání. Úřední hodiny jsou zrušeny. Pro kontakt s IS využívejte primárně linky:

  • oddlužení - 241 010 818,
  • konkurs - 241 010 827.

Provoz linek Po - Pá 9:00 - 16:00, případně email oddluzeni@insolvencni-spravce.com, konkurs@insolvencni-spravce.com.

Děkujeme za pochopení.

13.10.2019

Důležité upozornění

Kancelář insolvenčních správců upozorňuje zájemce o odkup majetku z majetkových podstat dlužníků, že nespolupracuje s internetovými stránkami www.s-drazby.cz. 

Inzerci na těchto stránkách nemůže insolvenční správce ovlivnit, neboť ji nezadává. 
Aktuální inzerci naleznete pouze na stránkách správce www.insolvencni-spravce.com, příp. www.burzaspravcu.cz.

10.12.2018

Upozornění

Kancelář insolvenčních správců upozorňuje zájemce o odkup majetku z majetkových podstat dlužníků, že nespolupracuje s internetovými stránkami www.extrh.cz. Inzerci na těchto stránkách nemůže insolvenční správce ovlivnit, neboť ji nezadává.

Aktuální inzerci naleznete pouze na stránkách správce www.insolvencni-spravce.com, příp. www.burzaspravcu.cz.

3.12.2018

Změna úředních hodin provozovny

Dne 13. 12. 2018 dochází ke změně úředních hodin na provozovně v Plzni, Divadelní, 2728/3a, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00. Úřední hodiny budou nově od 7:30 – 13:30. Děkujeme za pochopení

1.9.2018

Přehledy příjmů

Dovolujeme si upozornit dlužníky na povinnost předkládat k 15.9. přehledy příjmů. Naskenované přehledy je možno zaslat na e-mailovou adresu: oddluzeni@insolvencni-spravce.com