Aktuality

Důležitá sdělení 

22.10.2020

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ PROVOZOVEN

V souladu s doporučením Vlády České republiky po dobu trvání nouzového stavu jsou uzavřeny provozovny insolvenčního správce.

Obracejte se na nás prostřednictvím e-mailové komunikace na níže uvedené adresy:

  • dlužníci v oddlužení – oddluzeni@insolvencni-spravce.com;
  • výživné, platby – platby@insolvencni-spravce.com;
  • věřitelé, přezkum pohledávek – prezkum@insolvencni-spravce.com.

Dotazy k jednotlivým insolvenčním řízením lze směřovat na e-mailové adresy insolvenčních správců, či na kancelar@insolvencni-spravce.com.

Přejeme všem pevné zdraví a jsme k dispozici i na běžných telefonních linkách.

5.10.2020 

Uzavření provozovny insolvenčního správce

Z technických důvodů je dne 6.10.2020 uzavřena provozovna insolvenčního správce na adrese Brno, Čechyňská 361/16. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

7.9.2020

Srážky z mimořádných odměn zdravotníkům, hasičům a všem v první linii!!

Dostanete-li odměnu za práci v mimořádných podmínkách daných epidemií COVID-19, tak se jedná o klasický příjem, který rovněž podléhá srážce. Pokud je odměna přiznána za více měsíců a vyplacena v jednom výplatním termínu, tak provedeme přepočet na jednotlivé měsíce, aby Vám bylo možné ponechat co nejvyšší nezabavitelnou částku! Kontaktujte v tomto případě prosím naše platební oddělení – platby@insolvencni-spravce.com

5.6.2020

Webinář "Braňte svoji firmu! Jak změnit insolvenční řízení na ozdravný proces firmy?"

Dostala se vaše firma do finančních potíží? Hrozí vám ukončení podnikání? Exekuce? Odběratelé vám dluží peníze? Přihlaste se na on-line webinář a získejte praktický návod, jak si poradit s insolvencí/exekucí nebo s dlužníky.

12.5.2020

Obnovení provozu na provozovnách

Od 18.5. fungujeme na všech provozovnách v úředních hodinách. Veškeré hygienické podmínky jsou zajištěny. Dovolujeme si zdvořile požádat, abyste se před návštěvou provozovny objednávali na e-mailu, který naleznete u konkrétní provozovny v sekci kontakty, abyste měli jistotu, že nebudete muset čekat před provozovonu. Stále vás však prosíme, abyste upřednostnili spíše telefonický nebo e-mailové kontakt.

Pro kontakt s IS využívejte primárně linky:

  • oddlužení - 241 010 818,
  • konkurs 241 010 827.

Provoz linek Po - Pá 9:00 - 16:00.

Pro urychlení Vaší žádosti, prosím, používejte především emailové adresy: oddluzeni@insolvencni-spravce.com, konkurs@insolvencni-spravce.com. Na Vaše dotazy se budeme snažit odpovědět v co nejkratší možné době.

Děkujeme za pochopení.

24.4.2020

Daňové bonusy

V souvislosti s přijetím zákona č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který nabyl účinnosti dne 24.4.2020 dochází ke změně občanského soudního řádu tak, že mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí nově náleží i daňové bonusy. Daňové bonusy tak v oddlužení nově náleží dlužníkům a nedochází k jejich rozdělení mezi nezajištěné věřitele. 

24.3.2020

Výzva dlužníkům v souvislosti s Opatřeními vlády ČR

Vážení dlužníci,

pokud se Vás dotýkají omezení, která byla přijata Vašimi zaměstnavateli v souvislosti s omezením provozu podniků Vašich zaměstnavatelů v důsledku Opatření vlády ČR nebo Opatření MZČR a v současné době jste v tzv. dočasné nezaměstnanosti, tak nás prosím informujte – postačí e-mailem na adresu oddluzeni@insolvencni-spravce.com.  Je nezbytné doručit (opětovně postačí e-mailem zaslat scan) veškeré listiny, které Vám zaměstnavatel zaslal a zejména, které jste podepsali!! V případě, že s Vámi byl ukončen pracovní poměr, neboť jste pracovali jako dočasné přidělení zaměstnanci agenturami práce, tak je nutné se v co nejkratší době přihlásit na Úřad práce a zaslat nám veškeré podklady, kterými tento stav doložíte.

NEZASÍLEJTE PROSÍM ŽÁDOSTI O ODKLAD SPLÁTEK, POKUD VAŠE ODDLUŽENÍ BYLO SCHVÁLENO DO 1.6.2019. Zákon zatím pro tento případ nemá tuto možnost, ale bedlivě sledujeme legislativní proces a o případných změnách a možnostech Vás budeme informovat prostřednictvím našich stránek www.insolvencni-spravce.com a sociálních sítí.

DLUŽNÍCI – OSVČ

Pokud v souvislosti s Opatřením vlády nebo Opatřením MZČR došlo k výpadku Vašich příjmů, tak nás prosím informujte - postačí e-mailem na adresu oddluzeni@insolvencni-spravce.com.

V souvislosti s mimořádným stavem, který je v ČR v důsledku pandemie Coronaviru, tak budete mít možnost požádat, pokud platíte minimální zálohy, Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu o odpuštění záloh za období 3/2020 až 8/2020, kdy za toto období za Vás pojištění uhradí stát. Více informací naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada

Prosím nepodceňte nutnost o toto požádat příslušné instituce! Nejedná se o automatický nárok, ale musíte podat žádost, kterou zdůvodníte a prokážete souvislost s opatřeními v důsledku Coronaviru – např. uzavření provozoven kadeřnictví, pedikúra, restaurace atp. Využijte této možnosti, pokud nemáte prostředky k hrazení těchto zákonem předepsaných dávek, abyste předešli vzniku pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených (§168 a §169 IZ).

 V případě, že pečujete o nezletilé dítě, tak Vám nově vznikl nárok na ošetřovné!! Více informací naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

ZAMĚSTNAVATEL – DOČASNÁ NEZAMĚSTNANOST

Pokud se Vás dotýká tzv. dočasná nezaměstnanost, tak upozorňujeme na možnost podpory v rámci programu MSPV – ANTIVIRUS. Více se informujte u svého zaměstnavatele. Současná opatření jsou překážkou na straně zaměstnavatele, proto Vás důrazně upozorňujeme, abyste velmi rozvážně přemýšleli, než podepíšete zaměstnavatelům jakékoliv listiny. Uvědomte si, že pokud ukončíte pracovní poměr dohodou, a bohužel již řada z našich dlužníků, tak učinila, tak v případě, že nebudete mít zajištění jiný pracovní poměr a budete se registrovat na Úřadu práce, tak Vám bude náležet podpora pouze ve výši 45% průměrné mzdy.

Pro případné dotazy jsme k dispozici na e-mailu oddluzeni@insolvencni-spravce.com. Právní dotazy můžete směrovat na e-mail hhorova@insolvencni-spravce.com.

Všem našim dlužníkům přejeme v této době zejména pevné zdraví a věříme, že společně vše zvládneme.

Sledujte naše stránky a sociální sítě.

13.3.2020

Opatření kvůli probíhající pandemii

Vážení dlužníci, vážení věřitelé, z důvodu aktuální situace v ČR a souvisejícími opatřeními vlády v rámci šíření koronaviru v tuzemsku, jsou uzavřeny všechny provozovny a sídlo insolvenčního správce do odvolání. Úřední hodiny jsou zrušeny. Pro kontakt s IS využívejte primárně linky:

  • oddlužení - 241 010 818,
  • konkurs - 241 010 827.

Provoz linek Po - Pá 9:00 - 16:00, případně email oddluzeni@insolvencni-spravce.com, konkurs@insolvencni-spravce.com.

Děkujeme za pochopení.

13.10.2019

Důležité upozornění

Kancelář insolvenčních správců upozorňuje zájemce o odkup majetku z majetkových podstat dlužníků, že nespolupracuje s internetovými stránkami www.s-drazby.cz. 

Inzerci na těchto stránkách nemůže insolvenční správce ovlivnit, neboť ji nezadává. 
Aktuální inzerci naleznete pouze na stránkách správce www.insolvencni-spravce.com, příp. www.burzaspravcu.cz.

10.12.2018

Upozornění

Kancelář insolvenčních správců upozorňuje zájemce o odkup majetku z majetkových podstat dlužníků, že nespolupracuje s internetovými stránkami www.extrh.cz. Inzerci na těchto stránkách nemůže insolvenční správce ovlivnit, neboť ji nezadává.

Aktuální inzerci naleznete pouze na stránkách správce www.insolvencni-spravce.com, příp. www.burzaspravcu.cz.

3.12.2018

Změna úředních hodin provozovny

Dne 13. 12. 2018 dochází ke změně úředních hodin na provozovně v Plzni, Divadelní, 2728/3a, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00. Úřední hodiny budou nově od 7:30 – 13:30. Děkujeme za pochopení

1.9.2018

Přehledy příjmů

Dovolujeme si upozornit dlužníky na povinnost předkládat k 15.9. přehledy příjmů. Naskenované přehledy je možno zaslat na e-mailovou adresu: oddluzeni@insolvencni-spravce.com