PRODEJ CENNÉHO PAPÍRU ČSOB

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23.05.2023 č.j.: KSPH 72 INS 7872 / 2023-A-7, které nabylo právní moci dne 08. 06. 2023, byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení dlužníka.

Stejným usnesením byla ustanovena insolvenčním správcem společnost Společná kancelář insolvenčních správců, v.o.s., se sídlem Praha 4, V Luhu 754/18, PSČ 140 00 (dále jen jako „insolvenční správce“).

Vzhledem ke skutečnosti, že do majetkové podstaty dlužníka byly zahrnuty následující položky:
(dále jen jako ,,předmět prodeje“)

Jedná se o následující majetek vedený pod položkami č. III – 3 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 11. 08. 2023 pod č.j. KSPH 72 INS 7872 / 2023-B-5, jako majetek dlužníka

Konkrétně se jedná o:

  • Cenný papír 770000002244 ČSOB bohatství, počet ks 242, cena za 1 ks 2,25 CZK ze dne 2. 6. 2023 u společnosti Československá obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 157 57 Praha, IČ 00001350

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 09. 01. 2024 č.j. KSPH 72 INS 7872 / 2023-B-11, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Zájemci nechť postupují přesně podle podmínek výběrového řízení, jenž jsou uvedeny v příloze této nabídky.

Bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.