PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU BMW 330 XD

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11.08.2023, č.j.: KSPH 77 INS 12461 / 2023-A-16, které nabylo právní moci dne 13. 09. 2023, byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení dlužníka.

Stejným usnesením byla ustanovena insolvenčním správcem společnost Společná kancelář insolvenčních správců, v.o.s., se sídlem Praha 4, V Luhu 754/18, PSČ 140 00 (dále jen jako „insolvenční správce“).

Vzhledem ke skutečnosti, že do majetkové podstaty dlužníka byly zahrnuty následující položky:
(dále jen jako ,,předmět prodeje“)

vyzývá tímto

insolvenční správce dlužníka k předkládání závazných nabídek na koupi předmětu prodeje prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 zák. č. 182/2006, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InsZ“), přičemž zároveň oznamuje závazné podmínky pro výběr zájemce o koupi předmětu prodeje.

Jedná se o následující majetek vedený pod položkou č. II – 1 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 14. 11. 2023 pod č.j. KSPH 77 INS 12461 / 2023-B-7, jako majetek dlužníka.

Předmětem prodeje je:

  • osobní automobil zn. BMW 330 XD, RZ 8P21844, VIN: WBAVT91050KX29046, rok výroby 2008

Vozidlo pojízdné, diagnostika vozidla vykazuje závady, které jsou uvedeny na fotografii, povinné ručení hrazeno, běžné opotřebení přiměřené stáří vozidla.

Stav tachometru je 280 519 km.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 01. 2024, č.j. KSPH 77 INS 12461 / 2023-B-7, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Prohlídka vozidla je možná, testovací jízda není možná, vozidlo je uskladněno na Praze 4.

Zájemci nechť postupují přesně podle podmínek výběrového řízení, jenž jsou uvedeny v příloze této nabídky.

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!!!

Bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.