PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU HYUNDAI SANTA FÉ

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 08.04.2020 č.j.: MSPH 77 INS 3878 / 2020-A-10, které nabylo právní moci dne 08. 04. 2020, byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení dlužníka.

Stejným usnesením byla ustanovena insolvenčním správcem společnost Společná kancelář insolvenčních správců, v.o.s., se sídlem Praha 4, V Luhu 754/18, PSČ 140 00 (dále jen jako „insolvenční správce“).

Vzhledem ke skutečnosti, že do majetkové podstaty dlužníka byly zahrnuty následující položky:
(dále jen jako ,,předmět prodeje“)

Jedná se o následující majetek vedený pod položkami č. II – 5 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 15. 12. 2013 pod č.j. MSPH 77 INS 3878 / 2020-B-19, jako majetek dlužníka.

Předmětem prodeje je:

  • osobní automobil Hyundai Santa Fe, Podrobnosti: osobní automobil Hyundai Santa Fe, VIN: KMHSH81WP8U343106, zajištěný jako výnos z trestné činnosti v rámci řízení pod sp.zn. 1 ZT 224/2022

Vozidlo dlouhodobě odstaveno, povinné ručení hrazeno, není způsobilé provozu na technických komunikacích (propadlá STK), běžné opotřebení.

2.1Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 01. 2024 č.j. MSPH 77 INS 3878 / 2020-B-20, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Zájemci nechť postupují přesně podle podmínek výběrového řízení, jenž jsou uvedeny v příloze této nabídky.

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!!!

Bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.